• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Birdwatching: Obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku.

Społeczeństwa tak nazywanych krajów wysoko rozwiniętych mają zdecydowana tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz to bardziej dostrzegalne też w naszym państwie – narasta średnia wieku, seniorzy konstruują coraz liczniejsza grupę cywilną. Dzieje się tak dlatego, iż rodziny znacznie rzadziej aniżeli kiedyś decydują się na posiadanie mnogiego potomstwa, a wiele małżeństw w ogóle rezygnuje z posiadania dzieci. Z drugiej sprawy następuje ciągły rozwój i postęp w dyscyplinie nauk leczniczych oraz około medycznych (jak na przykład dietetyka), co w praktyczny metoda przekłada się na przeciągnięcie średniej długości życia człowieka – więcej na ANCHOR. Przemiany demograficzne generują potrzebę przewartościowania preferencji i zapotrzebowań cywilnych. Problemy seniorów staja się już nie bagatelne, lecz dotyczące bezustannie wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia w stosunku do wyzwania przyrzeczenia jak najważniejszego luksusu życia przez maksymalnie długi czas dla znaczącej grupy ludzi

Słowa kluczowe:
1. podróż na Ko Samui

2. https://kosamui.pl/turystyka-religijna

Categories: Podróże

Comments are closed.